Služby

Skladová logistika

Naši nabídkou služeb cílíme na středně velké či menší společnosti, které preferují či vyžadují osobní přístup a odpovědnost poskytovatele služeb.

Pod označením skladová logistika nelze chápat jen prosté uložení zboží do skladu. Pro nás jako skladovatele má větší význam obsluha uskladněného zboží a poskytování služeb s přidanou hodnotou.

Dle individuálních potřeb zákazníků jsme připravení poskytnout (a také již poskytujeme) i další služby (např. čištění obalů a zboží, provádění drobných technologických úprav na zboží, krátkodobý pronájem prostor pro natáčení reklam či klipů, atd.).

Skladování zboží

Skladování zboží

V našem skladovém areálu v Tuchoměřicích disponujeme moderní skladovou plochou o celkové výměře 5500 m2 a výšce 11 m, která je rozdělena do dvou propojených skladových hal. Dle charakteru zboží a četnosti jeho obrátky jej skladujeme na volné ploše, v paletových regálech i v policových regálech. Způsob skladování můžeme přizpůsobit potřebám klienta a charakteru požadovaných manipulačních služeb.

Skladujeme široký sortiment zboží našich klientů - suroviny a výrobní polotovary, průmyslové a spotřební zboží, spotřební a obalový materiál, nápoje, elektroniku, nábytek, sběratelské předměty, archiv firemních dokumentů, atd.

Provádíme pravidelný úklid skladových ploch (strojové mytí podlah). Naše sklady jsou temperované a elektronicky zabezpečené (EZS, kamerový systém) s napojením na pult 24hodinové ostrahy. Za celou dobu existence společnosti nedošlo k jediné škodní události způsobené krádeží či vloupáním.

Pro uskladnění citlivých komodit je možné využít i menší příruční sklady nacházející se v administrativní budově, kde můžeme zaručit systém speciální ostrahy i vyšší teplotní režim.

Za převzaté a uskladněné zboží přebíráme plnou odpovědnost (s výjimkou skrytých vad, zkazitelnosti zboží, vnitřního stavu balení, apod.), až do jeho výdeje. Provádíme pravidelnou inventarizaci skladových zásob, v termínech dohodnutých s klienty.

Pronájem skladových ploch

Pronájem skladových ploch

Případným zájemcům umožníme krátkodobý i dlouhodobý pronájem našich skladových ploch o různé výměře. Na těchto pronajatých plochách si pak klient může provádět skladovací operace samostatně, ať už ve své režii, či s pomocí našich pracovníků skladu. (Např. vykládka/nakládka zboží z/do dopravních prostředků našimi pracovníky a naší technikou, vlastní obsluha zboží na pronajaté ploše pak přímo klientem.)

Na žádost a náklady klienta zajistíme oplocení pronajaté plochy, eventuálně i poskytneme uzamykatelný prostor ve formě vestavěné kancelářské buňky. Je možné si pronajmout i manipulační techniku či paletovou baličku.

V rámci pronájmu skladových ploch poskytujeme nájemcům i doplňkové služby, jako je:

  • internetové připojení
  • elektronické zabezpečení skladu
  • sledování pronajatého prostoru kamerovým
  • systémem se záznamem
  • vážení zboží
  • likvidace odpadu (jak standartního směsného, tak tříděného, či vyžadujícího zvláštní zacházení)
  • prodej či pronájem palet různých velikostí a určení
  • prodej obalového materiálu.
  • Nájemce skladových ploch je povinen dodržovat bezpečnostní směrnice a provozní řád areálu.

Dlouhodobým nájemcům skladových ploch nabízíme k pronájmu i kancelářské plochy, s možností umístění sídla firmy do našeho areálu.

Manipulační služby, vychystávání, cross-dock

Manipulační služby, vychystávání, cross-dock

Manipulaci se zbožím provádíme jak strojově (palety, bedny), tak manuálně (volně ložené kartony). Nakládku a vykládku dopravních prostředků provádíme nejčastěji přes hydraulické rampy. Tím se maximálně urychlí a zefektivní manipulační operace při velkých objemech zboží.

Dále je možné provádět nakládku a vykládku dopravních prostředků přímo na vnitřní ploše skladu, či na venkovní ploše před skladem (boční nakládka/vykládka), dle charakteru zboží a typu dopravního prostředku.

Nákladní vozidla (a to i kamiony) mohou vjet na nakládku či vykládku přímo do skladu přes velká vjezdová vrata (4x6 m). Velikost vrat umožnuje vjezd do skladu i nadrozměrnému a těžkému zboží a jeho manipulaci v hale za pomoci jeřábů.

Provádíme manuální vykládky a nakládky volně ložených kontejnerů. Vyložené kartony pak obvykle paletizujeme a palety zakládáme do regálů.

Provádíme též přímé překládky paletizovaného i volně loženého zboží z jednoho dopravního prostředku do druhého. A také okamžité roztřídění přijatého zboží, kompletaci zásilek a jejich následnou distribuci (cross-docking).

V neposlední řadě provádíme i kusové vychystávání zboží dle příkazů klienta a kompletaci a balení zakázek (pick&pack).

Etiketace, třídění, balení, označování

Etiketace, třídění, balení, označování

Value-added služby, jako je například etiketace a přebalování, jsou standartní součástí našeho portfolia. Přebíráme tak za klienta činnosti bezprostředně související s manipulací se zbožím, které by jinak musel velmi komplikovaným způsobem zajišťovat pomocí svých zaměstnanců či externích zdrojů.

Zajistíme tisk etiket dle vašich požadavků, včetně tisku čarových kódů a piktogramů. Provádíme etiketaci zboží od několika kusů do stovek tisíc kusů, procesem připraveným na míru individuálnímu zákazníkovi.

Vstupní a výstupní kontrola jsou samozřejmostí - při příjmu zboží do skladu zajistíme různé stupně jeho kontroly a roztřídění (vizuální vnější kontrola, namátková vnitřní kontrola, 100% vnitřní kontrola). Odebíráme také vzorky z došlého zboží a doručujeme je obratem na požadované místo. Na vyžádání též zboží při příjmu převažujeme na našich digitálních vahách.

Provádíme přebalení zboží z původních obalů (master kartonů) do prodejních balení (např. prodejní displeje pro obchodní řetězce), balení pro marketingové a promoční akce, balení e-shopových objednávek, co-packing či kitting.

Také zajistíme vkládání dokumentů do prodejního balení (návody, záruční listy, apod.), včetně možnosti jejich tisku.

Vedení skladové evidence

Vedení skladové evidence

Pro elektronické vedení skladové evidence používáme profesionální systém řízení skladu (WMS). Každý pohyb vašeho zboží v rámci skladu (příjem, výdej, přeskladnění) je podchycen naším informačním systémem. Systémově dodržujeme klientem požadovaný princip výdeje zboží (FIFO, FEFO, LIFO).

V rámci naší skladové evidence jsme schopni evidovat různé parametry zboží požadované klientem (např. EAN kód, kód dodavatele, kód klienta, sériové číslo, šarže, trvanlivost, apod.).

Přizpůsobíme se informačnímu systému klienta a nastavíme si vlastní převodníky pro elektronickou výměnu dat mezi naším WMS a systémem klienta, a to i mimo běžné standardy EDI. Při implementaci elektronické výměny dat jsme připraveni poskytnout klientům odbornou konzultaci, založenou na našich dlouholetých zkušenostech a na know-how našich IT specialistů.

Možnost automatizovaného přijetí a zpracování příkazů klienta naším WMS zefektivňuje a zlevňuje námi poskytované služby. Použití čteček čarových kódů minimalizuje prostor pro lidská selhání.

Klientům pravidelně poskytujeme elektronické výkazy o pohybech a stavech jejich zboží na skladě. Pravidelně porovnáváme evidenční stavy zboží mezi naším WMS a systémem klienta. Samozřejmostí jsou periodické inventury v četnosti dle požadavků klienta, jak evidenční, tak fyzické.