Služby

Daňový sklad a celní sklad

Naši nabídkou služeb cílíme na středně velké či menší společnosti, které preferují či vyžadují osobní přístup a odpovědnost poskytovatele služeb.

Specifickou skladovací službou je skladování zboží pod celním dohledem v daňových či celních skladech. Jde o zboží, za které, po jeho dovozu do ČR (či EU), ještě nebyly řádně odvedeny daně a clo.

Využívání těchto skladů je obvykle z finančních důvodů na straně ukladatele. Umožňuje totiž odložení povinnosti odvést státu clo, DPH či spotřební daň až poté, kdy je zboží vyskladněno z celního či daňového skladu a prodáno kupci. Případně je možné toto zboží jednoduchým způsobem opět vyvézt mimo EU.

Daňový sklad (pivo, víno, alkohol) a kolkování zboží

Daňový sklad (pivo, víno, alkohol) a kolkování zboží

Jsme oprávněným provozovatelem daňového skladu určeného ke skladování piva, vína a lihu obsaženého v alkoholických nápojích. Daňový sklad umožňuje skladování vybraných druhů zboží bez nutnosti okamžité platby spotřební daně (SPD). SPD je odváděna teprve po výdeji zboží z daňového skladu, na základě podání měsíčního přiznání daně.

Pivo a víno můžeme z našeho daňového skladu propouštět do volného oběhu, případně je dále odesílat do jiného daňového skladu v EU, či do režimu vývozu z EU. Lihoviny můžeme pouze odesílat do jiného daňového skladu či do režimu vývozu.

Poskytujeme ručení SPD jak při skladování zboží v našem daňovém skladu, tak při přepravě zboží do našeho daňového skladu, nebo z našeho daňového skladu do jiného daňového skladu, nebo do režimu vývozu z EU. Při přepravách zboží do či z našeho daňového skladu vystavujeme eAD.

Pro klienty, kteří mají v našem skladovém areálu zřízen jejich vlastní daňový sklad pro alkohol, provádíme kolkování zboží jejich kontrolními páskami (kolky). Kontrolní pásky také za naše klienty přebíráme na příslušném celním úřadě, vedeme jejich evidenci a případně je také vracíme celnímu úřadu. Kolkování zboží probíhá na vyhrazených kolkovacích místech, pod on-line kamerovým dozorem celní správy.

Při kolkování obvykle provádíme i etiketaci zboží, a to buď klientem dodanými, nebo námi vytištěnými etiketami.

Celní sklad a dočasný sklad

Celní sklad a dočasný sklad

Poskytujeme také služby celního skladu a skladu pro dočasné uložení zboží.

Celní sklad je určen k uskladnění mimounijního zboží, u kterého je žádoucí nepropouštět jej ihned do volného oběhu EU a odložit tak platbu cla a DPH. Obvykle se v celním skladu skladuje zboží s vysokou hodnotou, s vysokou celní sazbou, nebo zboží, u kterého majitel v době jeho dovozu do EU ještě neví, zda toto zboží nebude dále vyvezeno mimo EU. Celní sklad a pohyby zboží na něm jsou pod dohledem místně příslušného celního úřadu.

Při výdeji zboží z celního skladu je buď možné toto zboží propustit do volného oběhu a odvést clo a DPH, nebo jej v režimu transit odvézt mimo celní území EU (případně do jiného celního skladu v EU).

Dočasný sklad slouží ke krátkodobému uskladnění zboží, které se zatím nachází mimo volný oběh EU a u kterého nelze či není žádoucí okamžitě rozhodnout o jeho dalším celním určení.

Na obou skladech poskytujeme ručení celního dluhu prostřednictvím našich záruk. Taktéž vedeme řádnou skladovou evidenci.

Celní deklarace a pojištění

Celní deklarace a pojištění

Nedílnou součástí námi poskytovaných skladovacích a přepravních služeb jsou i služby celní deklarace a zprostředkování pojištění zboží při přepravě a skladování.

Našim klientům poskytujeme nepřímé zastoupení (tedy vlastním jménem na jejich účet) při celním řízení, a to při odbavování zásilek v dovozu, vývozu i v tranzitu. Při celní deklaraci využíváme zjednodušené postupy a elektronický styk s celními orgány. Společně s našimi celními zárukami pro ručení celních dluhů tak můžeme našim klientům poskytovat vysoce efektivní a profesionální servis.

Samostatnou oblastí je pak poskytování celně deklaračních služeb a vedení skladové evidence na celním a na daňovém skladu (viz. kapitola Daňový sklad a celní sklad).

Zájemcům také nabízíme zpracování statistických výkazů Intrastat, jejichž podávání je vyžadováno u všech subjektů zabývajících se vnitrounijním obchodem.

Pro klienty skladující zboží v našich skladech zajišťujeme, na jejich žádost, pojištění skladových zásob proti živelním škodám a krádeži vloupáním, nad rámec naší zákonné odpovědnosti skladovatele za zboží převzaté.

V neposlední řadě zajišťujeme, opět na žádost příkazce, pojištění zboží při mezinárodní či tuzemské přepravě. Obvykle se jedná o tzv. all-risk pojištění kalkulované ze 110% pořizovací ceny zboží.